International Church | Belgrade
15602
home,page,page-id-15602,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Dobrodošli

th-4

     Naše je zadovoljstvo da vam poželimo dobrodošlicu u Beogradsku Internacionalnu Crkvu. BIC je multikulturalna zajednica punog evanđelja koja pokušava da ispuni Isusovu zapovest da ide u sav svet i pravi učenike. Ovo činimo kroz kućne grupe koje zovemo “Skupovi milosti”.

     Ljudi iz svih pozadina su dobrodošli kako se zajedno menjamo kroz evanđelje. Naša je želja da damo čast Bogu dok imamo zajednički život kao zajednica milosti.

BIC zajednica

Gde i kada se sastajemo

Kako biste prisustvovali sastanku kućne grupe “Skup milosti” pišite nam na:

belgradeinterchurch@yahoo.com

Svi sastanci su na srpskom i engleskom jeziku.

(BIC je član Zajedništva evropskih crkava, FEIC.org)

Posetite naš blog: www.medita67.com

Naša vizija

   Naša vizija je da budemo narod koji daje čast Bogu u rečima i delima, koji se svakodnevno predaje milosti Božijoj koja se nalazi u Isusu Hristu, i koji slede Isusovu zapovest da idu i prave učenike tako što će biti “so i svetlo” u svakodnevnom životu. (Matej 5:13-16)

determined_to_disciple_wide

Naša verovanja

BIBLIJA

Verujemo da je Biblija nadahnuta od Boga i da deklariše Njegov dizajn i plan za ljudski rod. Napisali su je ljudski pisci pod natprirodnim usmerenjem Duha Svetog. Zato što je inspirisana od Boga, Biblija je istina bez imalo grešaka i u potpunosti je važna za naš svakodnevni život.

2 Timoteju 3:15-17; 1 Solunjanima 2:13; 2 Petrova 1:21

TROJSTVO

Verujemo da je samo jedan pravi Bog – otkriven u tri osobe – Otac, Sin i Duh Sveti.

Ponovljeni Zakon 6:4; Isaija 43:10, 11; Matej 28:19; Luka 3:22

OTAC

Bog je veliki: On je svemoćan, sveznajući, sveprisutan, nepromenljiv, potpuno dostojan našeg poverenja i iznad svega, svet. U Njemu živimo, krećemo se i postojimo. Bog je dobar. On je naš Otac. On je pun ljubavi, samilosti i vernosti za svoj narod i svoja obećanja.

Izlazak 3:14; Brojevi 23:19; Levitska 11:44-45; 19:2; Psalam 11:4-6; Malahija 3:6; Jovan 3:16; 4:24; 5:26; 14:1; Dela 17:28; Rimljanima 3:3-4

SIN

Isus Hrist je potpuno čovek ali u isto vreme potpuno Bog. On je jedini plan da dovede ljude koji su daleko od Boga nazad u pravo zajedništvo sa Bogom. On je živeo savršenim životom kako bi postao zamena za nas u zadovoljavanju Božijih zahteva za savršenstvo. On je pobedio smrt u svom vaskrsenju kako bismo mi imali život.

Isaija 7:14; 53; Matej 1:18-23; 3:17; 8:29; 14:33; 16:16; 28:5-6; Luka 22:70; 24:46-47; Jovan 1:1, 14; 10:30; 11:25-27; 17:1-5; Dela 1:9; 2:22-24; 7:55-56; Rimljanima 1:3-4; 3:23-26; 8:1-3; 10:4; 1 Korinćanima 8:6; 2 Korinćanima 5:19-21; Gal 4:4-5; Filipljanima 2:5-11; Kološanima 1:15; 2:9; 1 Timoteju 2:5-6; 3:16

DUH SVETI

Prisustvo Duha Svetog nam daje sigurnost da imamo zajedništvo sa Hristom. On vodi vernike u svu istinu i uzvisuje Hrista. On osvedočava ljude o grehu, Božijoj pravednosti, i dolazećem sudu. On nas teši, daje nam duhovne darove i čini nas više nalik Histu. Verujemo u krštenje u Duhu Svetom, po Delima 2:4, da je dato vernima koji to traže. To je posebno iskustvo koje sledi nakon spasenja koje opunomoćava verne za svedočenje i efektivnu službu baš kao što je činio u vreme Novog Zaveta.

Postanje 1:2; Psalam 51:11; 139:7; Isaija 61:1-3; Joilo 2:28-32; Marko 1:10; Luka 1:35; 4:1; 11:13; 12:12; Jovan 15:26; 16:7-14; Dela 1:8; 2:1-4; 13:2; Rimljanima 8:9-11, 14-16, 26-27; 1 Korinćanima 3:16; Efescima 1:13-14; 2 Petrova 1:21; Otkrivenje 22:17

VEČNOST

Čovek je stvoren da postoji zauvek. On će postojati ili večno odvojen od Boga zbog greha ili u zajednici sa Bogom kroz oproštenje i spasenje. Biti večno odvojen od Boga je Pakao. Biti u večnoj zajednici sa Njim je Raj. Raj i Pakao su mesta večnog postojanja.

Jovan 3:16, 36; Rimljanima 6:23; 1 Jovanova 2:25; 5:11-13; Otkrivenje 20:15

ČOVEK

Čovek je stvoren na sliku Božiju i on je vrhovni objekat Njegovog stvaranja. Čovek je stvoren da ima zajedništvo sa Bogom ali je postao odvojen u tom odnosu kroz grešnu neposlušnost. Kao rezultat, čovek ne može da zadobije pravi odnos sa Bogom kroz sopstveni trud. Svaka ljudska ličnost je jedinstveno stvorena, poseduje dostojanstvo i vredna je poštovanja i Hrišćanske ljubavi.

Postanje 1:26-30; 2:7, 18-22; 3; Psalam 8:3-6; 32:1-5; 51:5; Isaija 6:5; Jeremija 17:5; Dela 17:26-31; Rimljanima 1:19-32; 3:10-18, 23; 5:6; 6:6; 7:14-25; 1 Korinćanima 1:21-31; 15:19, 21-22; Efescima 2; Kološanima 1:21-22; 3:9-11

SPASENJE

Spasenje dolazi samo kroz Božiju milost i mora biti primljena lično po pokajanju i veri. Isusova žrtva na krstu pružila je jedini način za spasenje kroz oproštenje greha. Spasenje se dešava kada ljudi stave svoju veru u smrt i vaskrsenje Hristovo kao dovoljnu platu za njihove grehe. Spasenje je dar od Boga i ne može se zaslužiti sopstvenim trudom.

Isaija 1:18; 53:5-6; 55:7; Matej 1:21; 27:22-66, 28:1-6; Luka 1:68-69; 2:28-32; Jovan 1:12; 3:16, 36; 5:24; Dela 2:21; 4:12; 16:30-31; Rimljanima 1:16-18; 3:23-25; 5:8-10; 6; 1 Korinćanima 1:18; 2 Korinćanima 5:17-20; Galatima 2:20; 3:13; Efescima 2:8-10; Filipljanima 2:12-13; Jevrejima 9:24-28; Otkrivenje 3:20

UREDBE

Verujemo i praktikujemo dve uredbe: vodeno krštenje potapanjem nakon pokajanja zbog greha i primanja Hristovog dara spasenja i sveto pričešće (Gospodnja večera) kao simbolično sećanje na Hristove patnje i smrt za naše spasenje.

Matej 28:19; Marko 16:16; Dela 10:47,48; Rimljanima 6:4; 1 Korinćanima 11:26; 2 Petrova 1:4

CRKVA

Crkva je lokalna zajednica vernih koji su ujedinjeni kroz veru u Hrista. Ona je posvećena poučavanjima Hrista i poslušnosti svih Njegovih zapovesti i traži da donese evanđelje svetu. Crkva radi zajedno u ljubavi i jedinstvu, sa glavnom svrhom da proslavi Hrista.

Matej 16:18-19; 18:15-20; Dela 2:41-47; 5:11-14; 13:1-3; 14:23; 16:5; 20:28; 1 Korinćanima 7:17; 9:13-14; 12; Efescima 1:22-23; 2:19-22; 3:10-12; 5:22-32; Kološanima 1:18; 3:15; 1 Timoteju 4:14; 1 Petrova 5:1-4; Otkrivenje 21:2-3

NAŠA NADA ZA BUDUĆNOST

Verujemo u blagoslovenu nadu kada Isus vaznese Svoju Crkvu pri Svom povratku na zemlju (drugi dolazak). U tom budućem trenutku svi verni koji su umrli ustaće ponovo iz groba i srešće se sa Gospodom u vazduhu, i hrišćani koji su živi srešće se sa njima da budu sa Gospodom zauvek.

1 Solunjanima 4:16,17; Rimljanima 8:23; Titu 2:13; 1 Korinćanima 15:51,52